Angol fordítás és online nyelvoktatás feltételek

Károlyi Tímea
szakfordító, magántanár
"A tanítás művészetének kulcsa a tolerancia. A tanulás művészetének kulcsa az alázat." (B.K.S. Iyengar)

 
 
 

Titoktartási kötelezettség

A fordító számára munkaköri kötelesség a bizalmas ügykezelés és a teljes körű titoktartás a fordítás során, amennyiben az adatok nem nyilvános adatok. Amennyiben azt ügyfelei kérik, a fordító írásban is megfogalmaz részükre egy titoktartási nyilatkozatot.

 • A fordító a forrásnyelvi szövegeket bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek ki nem adhatja. A fordítási árajánlat megtétele után a fordító a forrásnyelvi dokumentumokat a megrendelőnek az árajánlatra adott válaszáig, de legfeljebb 5 munkanapig őrzi meg, ezt követően a file-ok törlésre kerülnek.
 •  

  Szakfordításra, fordítási szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek

 • A megrendelés a forrásnyelvi dokumentum alapján elkészített árajánlat és az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre.

 • A fordítandó dokumentumok e-mail-en, faxon, cd-n, pendrive-on, illetve nyomtatott formában személyesen, postai úton vagy a futárszolgálat munkatársának segítségével jutnak el a Fordítóhoz.

 • A Fordító a megbízást csak és kizárólag az ÁSZF elfogadása esetén tekinti relevánsnak.

 • A Megrendelő a megbízás teljesítése során köteles együttműködni a Fordítóval.

 • A Fordító számára rendelkezésre álló időbe nem számít bele az az időtartam, amíg a fordító a fordítást a forrásnyelvi dokumentum olvashatatlansága, sérülése vagy egyéb küldési hiba miatt nem tudja megkezdeni és erről a Megrendelőt értesíti.

 • A Fordító reklamációt a fordítás átadásától számított 5 munkanapon belül fogad el.

 • A Megrendelő és a Fordító között létrejött megbízás határozott időre, a vállalt szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart. A Felek a megbízás feltételeit közös megegyezéssel bármikor módosíthatják vagy megszüntethetik.

 • A Felek kötelesek a szerződés tárgyának teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködni, és haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan felmerülő problémáról, mely a teljesítést akadályozza, korlátozza vagy késlelteti.

 • A részletes feltételeket az ÁSZF tartalmazza:

 • Általános szerződési feltételek fordítási szolgáltatásra

 • Oktatásra vonatkozó általános szerződési feltételek


 • A tanórák valós időben élőben, online platformon zajlanak. Online platformok a Skype és Facebook messenger által biztosított felületek.

 • A tanórák 45 percesek.

 • A tanóra ingyenesen lemondható MINDKÉT FÉL részéről a tanóra kezdési időpontja előtti tetszőleges időpontban.

 • Amennyiben a tanóra annak kezdete előtt NEM került lemondásra és a Hallgató nem jelenik meg az órán, a teljes tanóra díja felszámításra kerül.

 • A tanóra kezdeti időpontjától számított 5 perc késés megengedhető, ez a tanóra végén pótlásra kerül, azonban 5 percnél több késés esetén a tanóra értelmét veszti.

 • Amennyiben a tanár előre nem látott események következtében kényszerül lemondani óráját, a tanóra egy másik, közösen leegyeztetett időpontban kerül megtartásra. Ez természetesen a hallgató felé semmilyen plusz anyagi következménnyel nem jár.

 • Az online tanórán való részvételhez szükséges technikai háttér: szélessávú internetkapcsolat, internetképes számítógép/okos eszköz, mikrofon, webkamera, e-mail cím, naprakész böngésző program, Skype VAGY Facebook messenger program megléte. A tárgyi feltételek, illetve a megbízható internetkapcsolat biztosítása a tanuló feladata.

 • A tanórák előre megbeszélt időpontokban és rendszerességgel zajlanak.

 • A tanórák óradíjának kiegyenlítése heti rendszerben történik.

 • A tanórákról EGYIK FÉL SEM készíthet rögzített kép- és/vagy hangfelvételt. Amennyiben ezt mégis megteszi, annak jogi vonzatáért és következményeiért egyedül felel.

 • A hallgatók számlakiállításhoz szükséges személyes adatai az adózási és számviteli jogszabály szerinti időtartam lejáratáig kerülnek megőrzésre. Adattovábbításra kizárólag szerződéskötés esetén a könyvelési feladatok teljesítése érdekében kerül sor.

 • A részletes feltételeket a Szolgáltatási szerződés tartalmazza:

 • Szolgáltatási szerződés nyelvoktatásra

 •  

   
   
   
  Copyright © 2006 Angolforditas.com. Designed by Web Page Templates
  Design downloaded from free website templates.